Објави

Известување

Се известува лицето Гоце Цветковски од Скопје, одгледувач на легло бр. 322 , заведено во КСМ 2018 год. од расата Американски Стафордски Териер, а преку кинолошкото друштво Ново Лисиче кој јавно ги продава своите родовници на веб страница за електронско огласување,
ДА СЕ ЈАВИ во канцеларијата на КСМ, најдоцна до 20.04.2021 год, во спротивно сите родовници за кучињата од ова легло ќе бидат поништени:
Baster MR 50878
Bak MR 50879
Bruno MR 50880
Bejbi MR 50881
Barbi MR 50882
Bili MR 50883
Berna MR 50884

Оваа објава е јавна бидејќи Кинолошкото друштво преку кое е вадено леглото е исклучено од КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com