Објави

Известување

Почитувани,
Во прилог ви го проследуваме дописот од Претседателот на СС, Перо Божиновски.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com