Објави

Важно !

Почитувани,

Сите заинтересирани сопственици чии кучиња станале шампиони во 2019 год. можат да аплицираат (најдоцна до 25.01.2020 год, после овој рок нема да се примаат документи), а за тоа се потребни следните документи:

- Копија од шампионат (Национален млад и Национален зрел)

- Копија од оценски листи, дипломи

- Задолжителен микрочип

- Впишана сопственост

Како и список на кој се наведени освоените титули со датуми на дадените изложби.

Комисијата ќе ги разгледа пристигнатите барања и ќе направи топ листа, според освоените бодови.

За најуспешните се предвидени награди и признанија.

Едно куче може да се пријави, да се кандидира, само во една класа (јуниори или возрасни).

Претседател на СС при КСМ

Перо Божиновски

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com