Објави

Важно !

Почитувани,
Се потсетуваат оние Кинолошки судиии кои што ја немаат подмирено годишната чланарина за 2019 год.
дека рокот за уплата е заклучно со денешниот ден.
Поздрав
Претседател на СС на КСМ
Перо Божиновски

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com