Објави

ОДЛУКА За доделување ЦАЦ кандидатури

ОДЛУКА

За доделување ЦАЦ кандидатури

          Стручниот совет на Кинолошки сојуз на Република Македонија, на својот состанок одржан на ден 23.12.2016, донесе одлука за доделување ЦАЦ кандидатури на кучињата од расата Македонско овчарско куче – Караман. Одлуката ќе се спроведува на изложбите на кои ќе бидат пријавени кучиња од оваа раса, како и на Специјализираната изложба за Македонско овчарско куче – Караман.

Одлуката е донесена врз основа на четиригодишниот план за работа на Стручниот совет на КСМ за период 2015-2019, како и за развој и унапредување на расата.

Одлуката стапува на сила од денот на донесување.

Скопје, 23.12.2016

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com