Објави

Известување

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ве известува:

До 26.08.2013, канцеларијата на КСМ ќе работи на организирање на Кинолошката недела во Охрид.

Изработката на родовници без оглед на тоа кога се донесени, ќе се изработуваат после тој рок.

 

Претседател на Кинолошки сојуз на Република Македонија

Сашо Пешев

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com