Контакт


Адреса:
ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон:
02/3085 860
Факс:
02/3085 860
Е-пошта:
Работно време со странки:
Вторник и Четврток од 11 до 15h.
Жиро сметка:
Кинолошки Сојуз на Република Македонија
Жиро сметка:
210040679830198
Банка на примач:
НЛБ Тутунска Банка
Даночен број:
4030994274245
Доколку имате прашања или коментари, пополнете ја формата:
(минимум 2 карактери)
(* задолжително)

(* задолжително)

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com