Shows

Кинолошки манифестации во Р.Македонија во 2023та година

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ги известува сите излагачи кои имаат пријавено кучиња за престојните изложби:

Доколку кучето ви е пријавено на изложбата и е впишано во каталогот сте должни да го платите целиот износ на пријавата за кучето и во случај кучето да не присуствува на изложбата.

Доколку уплатата за пријавата не ја извршите во рок од 10 дена по одржувањето на изложбата, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е должен да ја извести Светската Кинолошка Федерација – FCI. Известувањето на FCI, повлекува забрана за излагање на кучиња од сопствениците кои ги немаат подмирено своите трошоци.

Оваа објава се однесува за пријавување на кучиња на секоја изложба во календарската 2023 година.

CAC

25.06.2023

KД Црн Дрим

Струга

Online Entry Pending

Вид на изложба

Дата на одржување

Место на одржување

Пријава / Entry

1xCAC & 2xCACIB

Speciality Show for Doberman

04-05.02.2023

КСМ
Дoберман клуб на Македонија

Скопје

Online Entry Closed

CACIT

17.03.- 22.03.2023

КД Балканец

Свети Николе

Online Entry Pending

2xCAC

18-19.03.2023

КД Лотус Ројал

Скопје


Entry Closed

2xCACIB + CAC

Speciality Show for AST

01-02.04.2023

КД Прилеп
КСМ
АСТ клуб

Прилеп

Online Entry Pending

Специјализирана изложба за расата
Македонски паничар

23.04.2023

КК за расата
Македонски паничар

Скопје

Online Entry Pending

Скопје ‘’Marshal Cup”
CAC & 3xCACIB

(29.04) Специјализирана изложба за расата
Караман

(29.04) Специјализирана изложба за ловни раси

(30.04) Државна и Светска изложба за раса
Шарпланинец

28-30.04.2023

КСМ

Скопје

Online Entry Pending

2xCAC

13-14.05.2023

КД Балканец

Свети Николе

Online Entry Pending

 

CAC & 2xCACIB

Специјализирана изложба за расата Доберман

Специјализирана изложба за расата Кане Корсо

03-04.06.2023

КД Кожуф

Гевгелија

Online Entry Pending

CAC & 2xCACIB

07-08.08.2023

КД Скардус

Маврово

Online Entry Pending

4xCACIB Ohrid Pearls

31.08.-03.09.2023

Кинолошки Сојуз на РМ

Охрид

Online Entry Pending

CACIB

Специјализирана изложба за расата Кавкаски
овчар

16.09.2023

КД Кинолог

Куманово

Online Entry Pending

CACIB

Специјализирана изложба за расата Ротвајлер

17.09.2023

КД Кавадарци

Кавадарци

Online Entry Pending

2xCAC

Специјализирана изложба за расата Шарпланинец

07-08.10.2023

КД Балтепе

Тетово

Online Entry Pending

 

CACIB

22.10.2023

КД Фамилијарис

Радовиш

Online Entry Pending

 

Меморијална изложба
‘’Владимир Крстевски’’
Спец. изложба за расата Шарпланинец

12.11.2022

KД Тумбак

Kуманово

Оnline Entry Pending

CAC & Специјализирана изложба за расата
Германски шпиц

19.11.2023

КД Поларис

Скопје

Online Entry Pending

 

Скопје ‘’Skopje Winner” CAC & 2xCACIB

02-03.12.2023

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Online Entry Pending

Сите дополнителни информации во врска со календарот на изложби за 2023 ќе бидат објавени на сајтот.

Contact

Str.Kosta Shahov str. No. 6-1/1
P.o.Box 728 1000 Skopje
Phone: 02/3085 860 Fax: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com