Документи

ЛЕГЛА-2017
Записник од состанок на ИО_04.12.2018
Одлука
Известување
Вонредно Собрание 2019
Одлука испит за работа
Zavrsna 2019
Дисциплински правилник
Правилник за стручна работа на КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com