Archive for August 2012

Изработка на родовници

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија Ве известува: Родовници нема да се изработуваат од 05.08.2012 до 05.09.2012

повеќе...

Contact

Str.Kosta Shahov str. No. 6-1/1
P.o.Box 728 1000 Skopje
Phone: 02/3085 860 Fax: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com