Услови за стекнување на наслов Шампион на Македонија: