Критериум по кој ќе се доделува финансиска помош на излагачи кои ќе одат на светска, европска и на други значајни клубски изложби за поединечни раси