Shows

Кинолошки манифестации во Р.Македонија во 2019 година

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ги известува сите излагачи кои имаат пријавено кучиња за престојните изложби:

Доколку кучето ви е пријавено на изложбата и е впишано во каталогот сте должни да го платите целиот износ на пријавата за кучето и во случај кучето да не присуствува на изложбата.

Доколку уплатата за пријавата не ја извршите во рок од 10 дена по одржувањето на изложбата, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е должен да ја извести Светската Кинолошка Федерација – FCI. Известувањето на FCI, повлекува забрана за излагање на кучиња од сопствениците кои ги немаат подмирено своите трошоци.

Оваа објава се однесува за пријавување на кучиња на секоја изложба во календарската 2019 година.

Вид на изложба

Дата на одржување

Место на одржување

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

08.02.2019

09.02.2019

10.02.2019

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Утакмица Ц.А.Ц Гоничи

10.03.2019

МКЛК

Виница

Ц.А.Ц.Т Натпревар Тип Б – Птичари

17.03.2019

МКЛК

 

Клубско Светско првенство за Шарпланинци

.03.2019

 

Специјализирана изложба за Германски Овчар со KERUNG – Балканика 2019

23-24.03.2019

МКГО

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

30.03.2019

31.03.2019

КД Битола

Битола

ЦАЦИБ и специјализирани изложби Шарпланинец , 3 и 9 фци група

13.04.2019

14.04.2019

КД Прилеп

Прилеп

Државна изложба Ц.А.Ц за ловечки раси и специјализирана изложба за гоничи и птичари 

21.04.2019

МКЛК

Скопје

Специјализирана изложба за Ротвајлер

04-05.05.2019

КК Ротвајлер

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

27.04.2019

28.04.2019

29.04.2019

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

 

Специјализирана изложба на МОК Караман

 

 

27.04.2019

 

Клуб МОК – Караман

Скопје

 

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

25.05.2019

26.05.2019

Speciality Show for IX FCI

КД Кожуф

Гевгелија

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

pending..

КД Скардус

Гостивар

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

pending…

КД Кинолог

Куманово

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

29.08.2019

30.08.2019

31.08.2019

01.09.2019

Кинолошки Сојуз на РМ

Охрид

Ц.A.Ц.Т во гатер Радовиш

 Испит за вродени особини ИВО и Државен натпревар за гоничи со доделување CACT

 

07.04.2019

 

МКЛК

 Радовиш

Kerung – Испит за работа на кучиња

Специјализирана изложба за германски овчар

12.10.2019 

13.10.2019

 

МКГО

 Скопје

Државно првенство за Шарпланинци

Караман КУП

pending…

 

Скопје

 

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

 

07-08.12.2019 

Кинолошки сојуз на РМ

Скопје 

Сите дополнителни информации во врска со календарот на изложби за 2019 ќе бидат објавени на сајтот.

Contact

Str.Kosta Shahov str. No. 6-1/1
P.o.Box 728 1000 Skopje
Phone: 02/3085 860 Fax: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com