Shows

Кинолошки манифестации во Р.Македонија во 2018 година

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ги известува сите излагачи кои имаат пријавено кучиња за престојните изложби:

Доколку кучето ви е пријавено на изложбата и е впишано во каталогот сте должни да го платите целиот износ на пријавата за кучето и во случај кучето да не присуствува на изложбата.

Доколку уплатата за пријавата не ја извршите во рок од 10 дена по одржувањето на изложбата, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е должен да ја извести Светската Кинолошка Федерација – FCI. Известувањето на FCI, повлекува забрана за излагање на кучиња од сопствениците кои ги немаат подмирено своите трошоци.

Оваа објава се однесува за пријавување на кучиња на секоја изложба во календарската 2018 година.

Вид на изложба

Дата на одржување

Место на одржување

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

24.02.2018

25.02.2018

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Специјализирана изложба за раса Германски овчар

БАЛКАНИНКА 2018

03.- 04.03.2018

МКГО

Скопје

Испит за вродени особини и
работен испит тип Б за птичари ЦАЦТ

11.03.2018

МКЛК

Скопје

Специјализирана изложба за раса Шарпланинец

11.03.2018

Прилеп

Специјализирана изложба за ловечки кучиња за CW

25.03.2018

МКЛК

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

31.03.2018

01.04.2018

КД Битола

Битола

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

14.04.2018

15.04.2018

КД Прилеп

Прилеп

Специјализирана изложба за расата Ротвајлер

21.04.2018

22.04.2018

КК Ротвајлер

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

28.04.2018

29.04.2018

30.04.2018

Кинолошки сојуз на РМ

Скопје

Специјализирана изложба за Американски Стафордски Териер

29.04.2018

АСТ Клуб

Скопје

ЦАЦИБ

Специјализирана изложба за 9 ФЦИ група

ЦАЦИБ

 

12.05.2018

12.05.2018

13.05.2018 

КД Кожуф

Гевгелија

 

Специјализирана изложба расата Дого Аргентино

13.05.2018

Дого Аргентино Клуб

Гевгелија

2 x Ц.А.Ц изложби

27.05.2018

КД Кинолог

Куманово

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

09.06.2018

10.06.2018

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

20.07.2018

21.07.2018

КД Скардус

Маврово

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

25.08.2018

26.08.2018

27.08.2018

28.08.2018

Кинолошки Сојуз на РМ

 Охрид

Ц.А.Ц

15.09.2018

КД Ав Ав

(откажана од организаторот)

Ц.А.Ц

16.09.2018

КД Конзули

(откажана од организаторот)

2 x Ц.А.Ц изложби

22.09.2018

23.09.2018

КД Фамилијарис

Радовиш

Спеијализирана изложба за Германски Овчар

Балканика 2018 Мак Sieger

29.- 30.09.2018

МКГО

Скопје 

Ревијална изложба

04.11.2018

КД Астрион

Струмица

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

23.10.2018

24.10.2018

25.10.2018

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

2 x Ц.А.Ц изложби

17.11.2018

18.11.2018

КД Ново Лисиче

Скопје

Светско првенство за расата Шарпланинец

Ноември 2018 

 Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

07.12.2018

08.12.2018

09.12.2018

Кинолошки Сојуз на РМ

 Скопје

Сите дополнителни информации во врска со календарот на изложби за 2018 ќе бидат објавени на сајтот.

Contact

Str.Kosta Shahov str. No. 6-1/1
P.o.Box 728 1000 Skopje
Phone: 02/3085 860 Fax: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com