Изложби

Кинолошки манифестации во Р.Македонија во 2017 година

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ги известува сите излагачи кои имаат пријавено кучиња за престојните изложби:

Доколку кучето ви е пријавено на изложбата и е впишано во каталогот сте должни да го платите целиот износ на пријавата за кучето и во случај кучето да не присуствува на изложбата.

Доколку уплатата за пријавата не ја извршите во рок од 10 дена по одржувањето на изложбата, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е должен да ја извести Светската Кинолошка Федерација – FCI. Известувањето на FCI, повлекува забрана за излагање на кучиња од сопствениците кои ги немаат подмирено своите трошоци.

Оваа објава се однесува за пријавување на кучиња на секоја изложба во календарската 2017 година.

Вид на изложба

Дата на одржување

Место на одржување

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

11.02.2017

12.02.2017

Скопје

ЦАЦИТ

ЦАЦИТ

25.02.2017

26.02.2017

Свети Николе

Испит за вродени особини и
работен испит тип Б за птичари ЦАЦТ

05.03.2016

Скопје

Специјализирана изложба за раса Германски овчар
БАЛКАНИНКА 2017

11-12.03.2017

Скопје

Државно првенство
за Шарпланинци

12.03.2017

Скопје

Испит за вродени особини и
работен испит тип Б за птичари ЦАЦИТ

18.03.2017

19.03.2017

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

25.03.2017

26.03.2017

Битола

Испит на вродени особини натпревар на зајак и лисица за гоничи ЦАЦТ

26.03.2017

Скопје

Изложба
за ловечки раси со додела на титула CW

02.04.2017

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

 

08.04.2017

09.04.2017

 

Прилеп

 

Државно првенство за расата Македонско овчарско куче – Караман

09.04.2017

Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

29.04.2017

30.04.2017

Скопје

ЦАЦ

13.05.2017

Свети Николе

ЦАЦ

14.05.2017 

 Куманово 

ЦАЦИБ

Специјализирана изложба за Аргентинско Куче

Специјализирана изложба за Кане Корсо

ЦАЦИБ

27.05.2017

27.05.2017

27.05.2017

28.05.2017

Гевгелија 

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

10.06.2017

11.06.2017

Скопје 

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ – CRUFTS квалификации 2018

ЦАЦИБ

05.08.2017

06.08.2017

07.08.2017

08.08.2017

 

Охрид

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

08.09.2017

09.09.2017

Маврово 

 Специјализирана изложба за раса Ротвајлер 

16 -17.09.2017 

Маврово  

Специјализирана изложба за раса Германски овчар
МАК ЗИГЕР 2017 

Септември 2017 

 Скопје

Натпревар куп Ловец и куче
Св.Хуберт

08.10.2017

 Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ – CRUFTS квалификации 2018

21.10.2017

22.10.2017

Скопје

Ревијална изложба за сите раси

28.10.2017

Струмица

ЦАЦ

29.10.2017

Радовиш

Трета Клупска Светска Изложба

25.11.2017

 Скопје

ЦАЦИБ

ЦАЦИБ

09.12.2017

10.12.2017

 Скопје

Сите дополнителни информации во врска со календарот на изложби за 2017 ќе бидат објавени на сајтот.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com