Документи

Дисциплински правилник

ЛЕГЛА-2017
Записник од состанок на ИО_04.12.2018

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com