Пријава за изложби / Entry form

 • Dear exhibitors! The payments for the upcoming shows in April - 3 x C.A.C.I.B Skopje will be separated in two deadlines:
  - For payment until 10.04.2018 adults - 35 euro , Baby,Puppy and Veteran classes 25 euro.
  - After 10.04.2018 adults - 40 euro Baby,Puppy and Veteran classes 30 euro.
  - Price for speciality show for amstaff has no deadline all classes 25 euro.
  Payment account: Kinoloski Sojuz na Republika
  Makedonija Bank: NLB Tutunska banka - Skopje
  IBAN:MK07210360000269619
  SWIFT:TUTNMK22
  MONEY TRANSFER FEE MUST BE PAYED FROM EXHIBITORS
  Почитувани излагачи! Ве известуваме дека цената и начинот на уплаќање за предстојните ЦАЦИБ Скопје изложби во Април ќе биде по следниот начин:
  - За уплати до 10.04.2018 Возрасни кучиња - 1500 денари
  останати класи бебиња,најмлади и ветерани 900 денари
  - За уплати после 10.04.2018 Возрасни кучиња - 1800 денари
  останати класи бебиња,најмлади и ветерани 1200 денари
  - Цената за специјализираната изложба за стафорди останува 25 евра.
  Назив: Кинолошки Сојуз на РМ
  ж-сметка: 210040679830198
  назнака: Уплата за изложба - (класа )
  банка: НЛБ Тутунска
  ПРОВИЗИЈАТА ЗА УПЛАТА МОРА ДА БИДЕ ПОДМИРЕНА ОД СТРАНА НА ИЗЛАГАЧИТЕ
 • Информации за соственикот / Information for the owner
 • Внесете податоци за Вашето куче / Fill information for your dog
 • ALL THE PARTICIPANTS WHO WILL NOT RECEIVED CONFIRMATION ABOUT ENTRIES PLEASE CONTACT US karmkd@gmail.com

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com