Пријава за изложби / Entry form

    Dear exhibitors, because of the COVID-19 there is a possibility this show to be cancelled or postponed. We will inform you one week in advance.
  • Информации за соственикот / Information for the owner
  • Thank you for your registration
  • Внесете податоци за Вашето куче / Fill information for your dog
  • Почитувани, се известуваат сопствениците на кучиња кои се пријавуваат за изложби, задолжително да имаат пасош со соодветна вакцинација и микрочип. КСМ не носи одговорност за можни последици.
    Dear, exhibitors please make sure that before you come to our shows you have completed documentation about vaccines and microchip for your dogs.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com