Објави

Важно !

Извршниот одбор при Кинолошкиот сојуз на РМ донесе ОДЛУКА

да пријави на легла до канцеларијата на КСМ, се доставуваат на 3 начина:

– директно во канцеларијата на КСМ,

во одредените приемни денови

– препорачано – по поштa

– по брза пошта

Се донесе и ОДЛУКА за воведување на посебна книга за прием на легла, каде секоја пријава ќе биде заведена со посебен приемен број.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com