Објави

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ШОУ НА ШАМПИОНИ

По извршени консултации со повеке членови на кинолошки друштва , кинолошки судии и
одгледувачи , СС на КСМ одлучи ШОУ НА ШАМПИОНИ ЗА 2018 год. да се одржи во текот
на месец Декември годинава. Имено досега е воглавно одржуван во тековната година со
одделни исклучоци кога истата манифестација беше само ,,попатно,, одржана во склоп на
ЦАЦИБ изложбите во Февруари (наредната година ) во Скопје.
Имајки ја во вид досегашната традиција од започнувањето во Куманово 2010 и 2011год. и
потоа во Скопје крајот на годината е најдобар момент за одржување на оваа
манифестација.
Се замолуваат сите сопственици кои со своите миленици учествувале на кинолошки
манифестации во земјата и странство да поднесат апликации како благовремено би се
извршило потребно бодирање и изготвила ТОП листа на шампиони.
Задолжително е да се пратат и шампионати, јуниор како и за возрасни на РМ. На тој
начин ке се прогласат најуспешни кучиња во КЛАСА НА ЈУНИОРИ, КЛАСА НА ВОЗРАСНИ ,
НАЈУСПЕШЕН ШАРПЛАНИНЕЦ И НАЈУСПЕШЕН КАРАМАН.
За најдобрите и најуспешните следуваат признанија и други награди.
Доколку има заинтересирани кинолошки друштва за организација , ве молиме да се
испратат понуди бидејки добро би било истите да не се организираат само во Скопје или
Куманово како што беше досега , туку да се ротира и низ други градови низ Р.Македонија
Рок за пријави до 21.12.2018
Овој допис е доставен до сите кинолошки друштва и клубови , членови на ИО , СС на КСМ
како и на сите кинолошки судии.
Истиот ке биде истакнат и на веб страната на КСМ.
Претседател на СС на КСМ
Др.Вет.Мед.Спец. Перо Божиновски

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com