Објави

Шоу на Шампиони 2018

СС на КСМ ги известува сопствениците дека ШОУ НА ШАМПИОНИ за 2018 година
ќе се одржи за време на февруарските ЦАЦИБ изложби во Скопје, 2019 година.
Почитувани излагачи, учествувајте на предстојните изложби до крајот на годинава и собирајте поени за млад и зрел Шампион на Република Македонија.
Рангирање ќе се изврши според познатата бодовна листа.
СС на КСМ ви посакува успех на предстојните изложби.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com