Објави

Одлука за издавање на родовници

Извршниот одбор при Кинолошкиот сојуз на РМ, врз основа на член 49 став 2 од Статутот по одржаната расправа на ден 01.03.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Почнувајќи од 01.09.2018 плаќање на родовници издадени од КСМ , ќе се врши само со фактура кон КК и КД (со безготовинско плаќање). Издавање на експорт родовници ќе се врши какои до сега, со пополнување на формулар.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com