Објави

Испит за кинолошки судии и приправници

Почитувани, стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на РМ на својот состанок одржан на 06.06.2018,покрај другото донесе одлука ѕа одржување испит за кинолошки судии.Како датум одреден е 20ти Јуни среда,кандидатите ќе бидат благовремено изѕвестени за тоа во колку часот ќе започне испитот.

Со почит
Стручен совет при КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com