Објави

Соопштение

СС на КСМ, на состанокот одржан на 28.03.2018г. донесе одлука, традиционалната манифестација ШОУ НА ШАМПИОНИ да продолжи и во текот на оваа година.

Затоа е потребно сите сопственици чии кучиња  во текот на 2018 година ќе се стекнат со назив МЛАД ШАМПИОН  или ШАМПИОН  НА МАКЕДОНИЈА, да се натпреваруваат со сите освоени признанија и титули во текот на целата година.

Информацијата е доставена до сите кинолошки друштва и клубови, кинолошки судии и приправници и истата е јавно објавена на веб страната на КСМ.

Се замолуваат сите кинолошки друштва и клубови да го информираат своето членство за оваа значајна кинолошка манифестација, која ќе допринесе за развој на кинологијата во Македонија.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com