Објави

Одлука за судиска и приправничка членарина

Почитувани
На Состанокот на членовите на Стуричен Совет на КСМ, одржан на 10.11.2017 година.
Донесена е одлука да краен датум за подмирување на судиската и приправничката членарина е 31.01.2018 година.Сумата според ценовникот изнесува 3000 денари.Напомена, доколку некои судии и приправници не добиле известување,ги замолуваме да се јават во канцеларијата на КСМ како би се ажурирала листата.

Со почит
Кинолошки Сојуз на РМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com