Објави

Tрето светско првенство за Шарпланинец

Стручниот совет на КСМ,

по подолго извршени консултации  со бројни членови,

активисти и љубители на Шарпланинецот, донесе одлука,

третото светско првенство за Шарпланинецот да се одржи

во организација на КСМ на 25.11.2017 во Скопје.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com