Објави

1 – 6 Септември 2017 6хCACIB – Асеновград

1 – 6 Септември 2017

6хCACIB – Асеновград

Бугарската Републичка Кинолошка Федерација

ве поканува на  6 Интернационални изложби – CACIB во Асеновград

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com