Archive for јули 2019

Вонредно оценување

Почитувани, На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ja донесе следнaвa Одлукa: Износот за вонредно оценување кој што ќе се уплаќа на сметката на КСМ, ќе изнесува 3000,00 ден, од кои, 1000,00 ден се наменети за КСМ, а 2000,00 ден. за судијата. Секој […]

повеќе...

ВАЖНО!

Почитувани, На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ги донесе следниве Одлуки: – За секое поднесено барање до Дисциплински суд, ќе се уплаќа котизација во износ од 300 евра (во денарска противвредност). По поведување на постапката и добивање на правосилна пресуда од второстепена […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com