Објави

Одлука

Одлука на СС при КСМ донесена на 26.12.2019 год Сите кинолошки судии и приправници треба да уплатат чланарина со износ од 3000,00 денари, најдоцна до 31.01.2020 година. Уплатите после овој рок нема да се прифаќаат, а со тоа, кинолошките кадри ги губат сите права да бидат делегати, […]

повеќе...

Дисциплински мерки

Лицето Слободан Милошевски од Скопје, е суспендирано во период од 10 години почнувајќи од 15.07.2019 до 15.07.2029 година како: – Меѓународен и Национален кинолошки судија – суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во […]

повеќе...

Важно!!

Почитувани, се известуваат сопствениците на кучиња кои се пријавуваат за изложби, задолжително да имаат пасош со соодветна вакцинација и микрочип. КСМ не носи одговорност за можни последици.

повеќе...

Согласност за користење на лични податоци

Почитувани, Се известуваат меѓународните (интернаионални) кинолошки судии дека од директориумот на FCI привремено е тргната листата на судии, а во склад со европското законодавство ‘’општи пропси за заштита на податоци’’. Поради тоа, се молат меѓународните судии на КСМ, кои сакаат да бидат повторно на страницата , да […]

повеќе...

Одлука

На ден 15.07.2019 година Извршниот одбор на КСМ ја потврди првостепената Одлука на Дисциплинскиот суд, со која се казнува Слободан Милошевски со дисциплинска мерка забрана за судење во рок од 10 години и се исклучува од учество во кинологијата за период од 10 години. Со Почит Кинолошки […]

повеќе...

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека согласно нашите предлози кои се прифатени од страна на хрватскиот и српскиот кинолошки сојуз, цената за излагачите од Хрватска и Србија на нашите меѓународните изложби е иста како и за домашни излагачи, согласно тоа и цената за нашите излагачи на меѓународните изложби во […]

повеќе...

Вонредно оценување

Почитувани, На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ja донесе следнaвa Одлукa: Износот за вонредно оценување кој што ќе се уплаќа на сметката на КСМ, ќе изнесува 3000,00 ден, од кои, 1000,00 ден се наменети за КСМ, а 2000,00 ден. за судијата. Секој […]

повеќе...

ВАЖНО!

Почитувани, На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ги донесе следниве Одлуки: – За секое поднесено барање до Дисциплински суд, ќе се уплаќа котизација во износ од 300 евра (во денарска противвредност). По поведување на постапката и добивање на правосилна пресуда од второстепена […]

повеќе...

Одлука

ОДЛУКА На ден 03.04.2019 година Извршниот одбор на КСМ ја потврди првостепената Одлука на Дисциплинскиот суд, со која се казнува Сашо Пешев со дисциплинска мерка забрана за судење во рок од 4 години и се исклучува од учество во кинологијата за период од 4 години.

повеќе...

ШОУ НА ШАМПИОНИ

Почитувани, Традиционалниот Кинолошки настан ШОУ НА ШАМПИОНИ ќе се одржи во склоп на ЦАЦИБ изложбите Прилеп на ден 13.04.2019 год во хотел Атлас во 20:00 часот. Со почит Кинолошки Сојуз на РМ

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com