Објави

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ШОУ НА ШАМПИОНИ

По извршени консултации со повеке членови на кинолошки друштва , кинолошки судии и одгледувачи , СС на КСМ одлучи ШОУ НА ШАМПИОНИ ЗА 2018 год. да се одржи во текот на месец Декември годинава. Имено досега е воглавно одржуван во тековната година со одделни исклучоци кога истата […]

повеќе...

Соопштение

Почитувани,закажаното вонредно собрание за ден 28.11.2018 се одложува од страна на претседателот на КСМ поради комплетирањена сите правни недостатоци со цел непречено и легално одржување на собранието од страна на поднесокот на иницијаторите,детали може да се погледнат на секој од мејловите испратени до сите кинолошки друштва и […]

повеќе...

Шоу на Шампиони 2018

СС на КСМ ги известува сопствениците дека ШОУ НА ШАМПИОНИ за 2018 година ќе се одржи за време на февруарските ЦАЦИБ изложби во Скопје, 2019 година. Почитувани излагачи, учествувајте на предстојните изложби до крајот на годинава и собирајте поени за млад и зрел Шампион на Република Македонија. […]

повеќе...

Собир на судии и приправници

Почитувани, Според член 72 од правилникот за стручна работа при КСМ, свикувам собир на судии и приправници, кој ќе се одржи во период помеѓу 1-10.11.2018 год, за што ќе бидете благовремено известени и за дневниот ред на собирот. Во меѓувреме, одредената комисија (Миле Алексоски, Слободан Милошевски, Перо […]

повеќе...

Важно !

Заради користење на годишен одмор, канцеларијата на КСМ нема да работи во период 01.09.2018-10.09.2018. Со почит Кинолошки Сојуз на РМ

повеќе...

Важно !

Почитувани канцеларијата на Кинолошкиот Сојуз на РМ нема да работи во периодот од 30.06.2018 до 11.07.2018 поради користење на годишен одмор. Со почит Кинолошки Сојуз на РМ

повеќе...

Одлука за издавање на родовници

Извршниот одбор при Кинолошкиот сојуз на РМ, врз основа на член 49 став 2 од Статутот по одржаната расправа на ден 01.03.2018 година, ја донесе следната: ОДЛУКА Почнувајќи од 01.09.2018 плаќање на родовници издадени од КСМ , ќе се врши само со фактура кон КК и КД […]

повеќе...

Испит за кинолошки судии и приправници

Почитувани, стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на РМ на својот состанок одржан на 06.06.2018,покрај другото донесе одлука ѕа одржување испит за кинолошки судии.Како датум одреден е 20ти Јуни среда,кандидатите ќе бидат благовремено изѕвестени за тоа во колку часот ќе започне испитот. Со почит Стручен совет при КСМ

повеќе...

Соопштение

СС на КСМ, на состанокот одржан на 28.03.2018г. донесе одлука, традиционалната манифестација ШОУ НА ШАМПИОНИ да продолжи и во текот на оваа година. Затоа е потребно сите сопственици чии кучиња  во текот на 2018 година ќе се стекнат со назив МЛАД ШАМПИОН  или ШАМПИОН  НА МАКЕДОНИЈА, да […]

повеќе...

Кинолошка Академија

Стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на Р.Македонија организира едукативно-стручен собир КИНОЛОШКА АКАДЕМИЈА што ке се одржи на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на 23.02.2018 год. (петок) со почеток во 11.00 часот Д Н Е В Е Н Р Е Д 1. 11.00 ч. ПИРАМИДАЛНА СТРУКТУРА НА […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com