Аnnouncements

(Macedonian) Согласност за користење на лични податоци

Sorry, this entry is only available in Macedonian. Attachments Soglasnost za podtoci (63 kB)

повеќе...

(Macedonian) Одлука

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) Известување

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) Вонредно оценување

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) ВАЖНО!

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) Одлука

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) ШОУ НА ШАМПИОНИ

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) Важно !

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) Работно време

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

(Macedonian) Известување

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

повеќе...

Contact

Str.Kosta Shahov str. No. 6-1/1
P.o.Box 728 1000 Skopje
Phone: 02/3085 860 Fax: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com