Известување за доставување на резултати за претстојното Шоу на Шампиони на ден 28.03.2015 година во Прилеп