Известување за начинот на работа на канцеларијата на КСМ во периодот од 22 до 29.10.2014 година